Laura Canento Sánchez

Laura Canento Sánchez - Canento Advocats

Advocada exercent per compte propi amb mes de deu anys d’Experiència, presta serveis jurídics, seguint els principis de Honestedat, Transparència i Personalització del tracte amb el client, sense intermediaris ni terceres persones.

 

Aquest compromís es completa amb l’entrega al client de informació veraç, clara i concisa sobre la seva problemàtica i les possibles solucions a adoptar, mantenint durant tota la tramitació, un canal de comunicació fluït i enfocat a la plena informació i satisfacció del client.

 

Les àrees en les que presto serveis jurídics son les següents: 

Dret de Família

Amb una dilatada experiència en aquest camp, tant en la perspectiva civil, en concret divorci, modificacions de sentència, custodies, pensions, incompliments de sentència, divisió i liquidació de patrimonis comuns, com en el àmbit penal, violència de gènere, injuries, calumnies, violació de la intimitat, dret al honor, revelació de secrets.

Dret Mèdic Sanitari

Assistència i assessorament de drets dels pacients i usuaris davant qualsevol intervenció o actuació medica u hospitalària ( negligència mèdica, bioètica, consentiment informat, testament vital, drets dels pacients i respecte a la dignitat)

 

Especial consideració a la nova legislació del avortament, els tractaments de fertilitat i la legislació europea. 

Dret Laboral

Especialment en la defensa del treballador davant qualsevol tipus d’acció unilateral del empresari  (acomiadament, sancions, denegació de drets com vacances, reducció de jornada, drets de maternitat/paternitat permisos, impagament de retribucions, E.R.O.S.)

Dret Penal

A mes del dret penal familiar, exerceixo acusació o defensa i tots els tràmits de Faltes o Delictes en procediments Abreviats, Sumatoris i davant del Tribunal del Jurat, per tot tipus de delictes.

Assistència a vistes i compareixences davant Jutjats penals,  caps de setmana i festius.